Obchodní podmínky – pronájem obytných vozů, aut i karavanů

Všeobecné podmínky

 • Pro zapůjčení obytného vozu je nutné předložit platný průkaz skupiny B a platný doklad totožnosti (OP nebo pas)
 • Nájemce musí dovršit min. věk 22 let
 • Řidič musí mít praxi v řízení vozidel nejméně 2 roky
 • Pronajatý vůz smí řídit pouze nájemce, nebo osoby uvedené v nájemní smlouvě
 • Minimální doba pronájmu 7 dní
 • Do 300 km/den neúčtujeme kilometrovné (př.: 10 dní = 3000 km). Nad 300 km/den + 6 Kč/km
 • Při předčasném ukončení pronájmu obytného auta se nájemné nevrací
 • Zákaz veškerých úprav na obytném voze

 

Předání a vrácení obytného vozu

 • Obytný vůz se předává a vrací ve stavu čistém a vždy s plnou nádrží pohonných hmot
 • Nájemce obytný vůz vrací s vyprázdněnou toaletní nádrží
 • Obytný vůz nájemce přebírá a vrací v rozmezí 9 – 16 hodin na adrese uvedené ve smlouvě
 • Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízením a obsluhou trvá cca 30 – 60 min, stejně jako převzetí a kontrola obytného vozu od nájemce

 

Platební podmínky

 • 5 pracovních dnů po rezervaci obytného vozu je nutné zaplatit 30 % celkové částky pronájmu na základě zálohové faktury, která Vám bude zaslána e-mailem, po tuto dobu je obytný vůz pro vás rezervován
 • Doplatek nájemného se platí nejpozději v den převzetí vozu
 • Výše nájemného je stanovena v ceníku
 • Před zapůjčením obytného vozu požadujeme vratnou kauci 25.000 Kč vč. DPH
 • K ceně půjčovného je účtován jednorázový servisní poplatek ve výši 1.500 Kč vč. DPH

 

Storno podmínky

 • odstoupení od smlouvy 60 dní a více před datem účinnosti činí odstupné 20 % ceny nájemného
 • odstoupení od smlouvy 59 dní až 50 dní před datem účinnosti činí odstupné 30 % ceny nájemného
 • odstoupení od smlouvy 49 dní až 30 dní před datem účinnosti činí odstupné 50 % ceny nájemného
 • odstoupení od smlouvy 29 dní až 15 dní před datem účinnosti činí odstupné 80 % ceny nájemného
 • odstoupení od smlouvy 14 dní před datem účinnosti a méně nebo v den účinnosti smlouvy, činí odstupné 100 % ceny nájemného

 

V případě poruchy a nehody

 • nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu na voze telefonicky přímo pronajímateli
 • veškeré opravy nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele
 • při každé nehodě či neoprávněném vniknutí je nájemce povinen volat policii a požadovat od ní potvrzení o zápisu události, pořídit nákres či fotodokumentaci
 • v případě nehody je vždy nutné získat identifikační údaje druhého poškozeného
 • vůz je po celou dobu nájmu havarijně pojištěn – spoluúčast pronajímatele činí 10 % a ve stejném rozsahu se sjednává spoluúčast nájemce

 

Standardní vybavení obytných vozů

 • povinná výbava (trojúhelník, reflexní vesta)
 • kempinkový nábytek (skládací stůl + odpovídající počet křesel)
 • kompletní vybavení kuchyně
 • prostěradla
 • propojovací kabel včetně redukce
 • markýza